Praktisk Info

Husorden for Sejlhuset for 3B og SAB (revideret februar 2022)

SAB

3B

 • Du finde en relevante dokumenter ved at logge på din beboerside på kab-bolig.dk.

Generelt

Beboermappen indeholder vejledninger og vigtig information omkring din lejlighed i Sejlhuset. Ved indflytning udleveres en kopi af mappen. Den tilhører lejemålet og må ikke fjernes. Seneste udgave af vejledningen kan hentes her: Beboervejledning for Sejlhuset

Tips og tricks beboere imellem kan findes på Sejlhusets Facebookside.

Varme

Der anvendes et automatisk varmereguleringssystem, som selv skruer ned for gennemløbet af varme i radiatorerne afhængigt af udetemperaturen. Der er således ikke slukket for anlægget i bestemte perioder af året.

Grunden til at varmen reduceres om sommeren er dels at skåne miljøet, og dels at ejendommen pålægges en ekstraregning såfremt varmeforbruget er lavt og returvandet derfor for varmt. Det vil være ekstraordinært dyrt at have mere varme på i sommerperioden.

Plantegninger

Der er i Sejlhuset fem forskellige lejlighedstyper. Nedenfor kan du finde plantegningerne for typerne. Der er visse detaljer som er udført anderledes i virkeligheden (fx er der ikke skydedøre), og oversigterne over hvor i huset de forskellige lejligheder ligger, er heller ikke helt rigtige. Men i store træk holder tegningerne.

Fibernet

Der er mulighed for at oprette abonnement på fibernet hos Parknet.

Rengøring

Nedenfor er oversigten over hvad rengøringsselskabet skal levere:

Ugentligt:

Fast vaskedag for nr: 33, 35, 39 og 41 er Torsdag.
Fast vaskedag for nr: 43, 47 og 49 er Fredag.
Er det helligdag på vaskedagen, gøres først rent ugen efter.

Rengøringen består af: 

 • Fej og vask af trappe.
 • Fej og vask af mellemgange – forudsætter at der ikke står genstande i vejen
 • Rengøring under skaktlåger.
 • Nedfejning af spindelvæv i nå højde.
 • Balustre og gelænder rengøres.
 • Elevatoren tørres af ude og inde, spejl pudses.

Alt rengøring ud over den normale, såsom: tis, afføring, blod, opkast, sod skade, graffiti i elevator/trappe og spildte madvare, er ekstra rengøring.

1 gang månedligt

Poleres ind & udvendigt 7 hovedtrapper døre vinduer og 2 indgangsparties vinduer 

1 gang hver kvartal  Jan- April – Juli – Oktober 

Poleres ind & udvendigt vinduer og døre i ejendomsdepot rum, fælleslokale, klublokale, bestyrelseslokale og vinduer i 3 døre/ indgangsparti mod gården.

1 gang hver halve år ( april maj – september oktober )
 • Poleres ind & udvendigt vinduer i indgangsparti – trappeopgange incl. vinduer mod gården samt vinduer i reposdør.
 • Rengøring af facadebeklædning op til drypliste fra nr. 33 til 49 samt facaden i passagen., men ikke facaden mod børnehavens facade. 
 • Rengøring af postkasser top og sider 
 • Rengøring af udvendige lamper i nåhøjde  
 • Poleres ind & udvendige vinduer i indgangsparti – trappeopgang incl vinduer mod gården samt vinduer i repodøre( til mellemgangen)

Ved vinduespolering i opgangen skal der være ryddet 1 meter foran opgangens vinduer.