Klager over naboer

Det hænder desværre at der opstår uoverensstemmelser mellem beboerne. Som regel er det bedst at klare den slags uformelt ved at tage en samtale med sin nabo om det problem man oplever. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at indgive en formel klage.

Når man klager, er det vigtigt at man følger nogle formkrav. Det skyldes at klagen eventuelt skal bruges som dokumentation, såfremt forholdet på et tidspunkt skal behandles i beboerklagenævnet.

Man klager ved at følge vejledningen på KAB hjemmeside. Der er et særligt klageskema, som man skal udfylde.

Boligselskabet lægger stor vægt på at der er flere underskrivere af klagen. Det skyldes at det giver klagen vægt, når der er flere vidner til den opførsel som der klages over. Når man læser vejledningerne, er det lidt uklart hvorvidt det er et egentligt krav at der er flere underskrivere af klagen. Det står lidt forskelligt i de forskellige dokumenter. Det er vigtigt at være opmærksom på at det ikke er et krav for at klage, at der er medunderskrivere. Det er en stor fordel når der er flere vidner, men hvis det ikke er muligt, kan man stadig klage. Dels findes der tvister som ikke involverer andre beboere, og dels kan det være at ens klage i samspil med andre klager fra andre beboere kan fungere som samlet dokumentation i en sag. Man bør således gøre en indsats for at finde medunderskrivere, men boligselskabet skal ikke afvise klagen alene med den begrundelse at der mangler vidner.

Når boligselskabet modtager din klage, laver de en vurdering af hvad der skal ske videre i sagen. Der er altså ikke nogen garanti for at din klage fører til sanktioner over for den nabo som du klager over.

Når man klager, er man som udgangspunkt anonym. Det vil sige at den person der er klaget over, ikke får at vide hvem der har klaget. Vedkommende får kun at vide at der er en klage, og hvad den handler om. Det kan være en god idé at overveje om man vil gøre vedkommende opmærksom på at man har klaget. Det kan nemlig være ubehageligt at opleve at få en klage uden at vide hvilken af ens naboer der har klaget – især hvis man mener at klagen bunder i en misforståelse.

Hvis sagen på et tidspunkt skulle ende i beboerklagenævnet eller i retten, vil man ikke længere kunne være anonym.