Ejendomskontoret

Personlig henvendelse
Mandag – fredag   kl. 7.00 – 07.30

Telefonisk henvendelse
Mandag – fredag    kl. 7.30 – 8.00

Tillige

Telefonisk / personlig
Første torsdag i måneden  kl. 16.30 -17.30

Telefon 32 62 82 12
E-Mail ejendomskontor@sejlhuset.dk