Mødereferater

Mødereferater kan rekvireres på ejendomskontoret eller ved henvendelse til bestyrelsen.